Kerstfeestje 22 december 2023

août 16, 2021 in Algemeen

(Français-ci-dessous)

Beste ouders en leden

Graag nodigen we de kinderen maar ook de ouders uit op ons winterfeestje vrijdag 22 december.

We spreken met alle takken af van 18u tot 21u aan het lokaal. De leden krijgen iets om te eten en zullen per tak de avond doorbrengen. Bij kerst hoort ook een klein cadeautje en daarom vragen we dat elk kind een cadeautje meeneemt, ter waarde van rond de 5 euro, dat zowel voor een meisje als een jongen kan zijn. Wij zorgen zelf ook voor het eten en vragen daarvoor om elk 3 euro mee te nemen, liefst gepast.

Voor de ouders is er dit jaar ook iets te doen! Er staat een gezellige avond gepland in De Schakel (op 30 m afstand van het lokaal). Dit is een kans om met de groepsleiding te praten over de werking van de scouts, samen nieuwe ideeën bespreken en andere ouders te leren kennen. Er zal ook warme chocomelk, glüwhein, en soep, brood  beschikbaar zijn aan schappelijke prijzen. Vergeet geen beker/kom mee te nemen.

Vanaf 18u worden jullie al verwacht om iets te komen drinken, om 21u komen de kinderen allemaal terug aan De Schakel. Nadien kunnen jullie samen met jullie kinderen verder genieten van de warme chocomelk, glühwhein en hapjes die de Jins verkopen voor hun buitenlands kamp.

Omdat wij dit voor de eerste keer organiseren zouden we graag een schatting willen maken van de geïnteresseerde ouders (kinderen).

Indien u en/of uw kinderen interesse hebben om iets warms te komen drinken gelieve dit in te vullen:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/149_S4KgC68wxuvTfs_5sHVc2xRqB7Z06lNnM9YfGha0/edit?usp=sharing

De agenda’s/explovita’s van het tweede semester komen deze week nog online op onze website! Er zal de hele maand van januari geen scouts vergaderingen zijn omdat onze leiding examens heeft, onze excuses daarvoor.

Vele groetjes en hopelijk tot dan!

Groepsleiding

Kruisboog-Hadewijch

Chers parents et membres

Nous aimerions inviter les enfants ainsi que les parents à notre fête d’hiver le vendredi 22 décembre.

Nous nous réunirons avec tous les groupes de 18h00 à 21h00 au lokaal. Les membres recevront quelque chose à manger et passeront la soirée par groupe. À Noël, un petit cadeau est également de rigueur, c’est pourquoi nous demandons à chaque enfant d’apporter un cadeau d’une valeur d’environ 5 euros, adapté aussi bien pour une fille que pour un garçon. Nous nous chargeons de la nourriture, et pour cela, nous demandons à chacun de contribuer avec 3 euros, de préférence en espèces le montant exact.

Pour les parents, il y a aussi quelque chose à faire cette année ! Une soirée amusante est prévue à De Schakel (a 30 mètres du lokaal). C’est l’occasion de parler aux chefs d’unités du fonctionnement des scouts, de discuter ensemble de nouvelles idées et de faire connaissance avec d’autres parents. Il y aura également du chocolat chaud, du glüwhein (vin chaud), et de la soupe, du pain  disponibles à des prix raisonnables.  N’oubliez pas votre verre/bol.

Vous pouvez venir prendre un verre dès 18 heures, et les enfants nous rejoindrons tous après à De Schakel à 21 heures. Ensuite, vous et vos enfants pourrez continuer à profiter du chocolat chaud, du glühwhein et des snacks que les Jins vendent pour leur camp à étranger.

Si vous et/ou vos enfants sont intéressés à venir boire une boisson chaude, veuillez remplir ce formulaire afin que nous puissions faire une estimation.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/149_S4KgC68wxuvTfs_5sHVc2xRqB7Z06lNnM9YfGha0/edit?usp=sharing

Les agendas / explovitas du second semestre seront en ligne sur notre site cette semaine ! 

Il n’y aura pas de réunions scouts pendant tout le mois de janvier car nos chefs ont des examens. Nous nous excusons pour cela.

Nous vous saluons et on espère vous voir nombreux !

Les Chefs d’Unité

Kruisboog-Hadewijch

Geachte ouders,

De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar staan open!

Vanwege de grote vraag zijn we dit jaar streng op aanwezigheden. Wanneer een lid drie maal na elkaar niet aanwezig is (zonder gegronde reden) zal deze plaats moeten maken voor kinderen die op onze wachtlijst staan.

NIEUWE LEDEN: Wend u tot: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html#/lidworden?groep=B1239G

LET OP! Er is een ledenstop bij de wouters, we laten geen leden meer toe. Ook zussen en broers die nieuw zijn moeten via deze methode.

AL LID GEWEEST (TROUWE LEDEN): Inschrijving wanneer u reeds lid bent voor het nieuwe scoutsjaar kan via dit formulier: https://forms.gle/aFw3jFoBe8S5LFAA7

Vanwege verschillende factoren, zoals inflatie, indexering en stijgende kosten, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen besloten het lidgeld te verhogen. Daarom zal ook ons lidgeld stijgen naar 50 euro, dit omvat onder andere ook de vieruurtjes die elke zondag voorzien worden. We begrijpen dat deze maatregel het voor sommige gezinnen moeilijker kan maken om deel te nemen aan onze scoutsactiviteiten. Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom is het ook zeker mogelijk om het lidgeld , maar ook kampen en/of weekends in meerdere keren te betalen. Indien u dit op deze manier wenst te doen kunt u dit aanduiden in het inschrijvingsformulier.

Daarnaast willen we u ook informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij lidgeld, kampen, weekends, uniformen en ander ‘scoutsmateriaal’. Kom je in aanmerking of heb je vragen?

Buiten ‘Scouting op Maat’ zijn er nog enkele manieren om (een deel van) het lidgeld terug te krijgen:

– Via sommige mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen voor lidgeld en kampen. Informeer hiervoor bij je eigen mutualiteit.

– Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je de kosten voor de deelname aan scoutsactiviteiten inbrengen op de belastingbrief van het volgende jaar. Hiervoor vult de leiding het fiscaal attest in.

Het inschrijvingsgeld van dit jaar bedraagt dus € 50 als u voor 1 oktober 2022 betaalt. Als u te laat bent betaalt u na 1 oktober €55. Na 1 maart 2023 bedraagt het (halve) scoutsjaar echter €25. Dit bedrag kan u storten op rekeningnummer BE16 4269 0923 9174 van Scouts en Gidsen Kruisboog-Hadewijch met vermelding van: « INSCHRIJVING SCOUTSJAAR » – <JAAR> – <TAK> – <VOORNAAM> – <ACHTERNAAM>.

Let op: Uw kind is pas verzekerd en ingeschreven vanaf het moment dat de storting gebeurd is en zodra de inschrijvingsfiche in ons bezit is. Gelieve dit dus zo snel mogelijk in orde te brengen.

Graag hadden wij dit reeds vóór 22 september, zodat uw kind zonder zorgen kan ravotten op de overgang.

Tot op Overgang, meer info daarover volgt nog!

De groepsleiding

Secretarisvogel en Tjiftjaf