Geachte ouders,

De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar staan open!

Vanwege de grote vraag zijn we dit jaar streng op aanwezigheden. Wanneer een lid drie maal na elkaar niet aanwezig is (zonder gegronde reden) zal deze plaats moeten maken voor kinderen die op onze wachtlijst staan.

NIEUWE LEDEN: Wend u tot de inschrijvingen. LET OP! Er is een ledenstop bij de wouters, we laten geen leden meer toe. Ook zussen en broers die nieuw zijn moeten via deze methode.

AL LID GEWEEST (TROUWE LEDEN): Inschrijving wanneer u reeds lid bent voor het nieuwe scoutsjaar kan via dit formulier: https://forms.gle/aFw3jFoBe8S5LFAA7

Vanwege verschillende factoren, zoals inflatie, indexering en stijgende kosten, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen besloten het lidgeld te verhogen. Daarom zal ook ons lidgeld stijgen naar 50 euro, dit omvat onder andere ook de vieruurtjes die elke zondag voorzien worden. We begrijpen dat deze maatregel het voor sommige gezinnen moeilijker kan maken om deel te nemen aan onze scoutsactiviteiten. Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom is het ook zeker mogelijk om het lidgeld , maar ook kampen en/of weekends in meerdere keren te betalen. Indien u dit op deze manier wenst te doen kunt u dit aanduiden in het inschrijvingsformulier.

Daarnaast willen we u ook informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij lidgeld, kampen, weekends, uniformen en ander ‘scoutsmateriaal’. Kom je in aanmerking of heb je vragen?

Buiten ‘Scouting op Maat’ zijn er nog enkele manieren om (een deel van) het lidgeld terug te krijgen:

– Via sommige mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen voor lidgeld en kampen. Informeer hiervoor bij je eigen mutualiteit.

– Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je de kosten voor de deelname aan scoutsactiviteiten inbrengen op de belastingbrief van het volgende jaar. Hiervoor vult de leiding het fiscaal attest in.

Het inschrijvingsgeld van dit jaar bedraagt dus € 50 als u voor 1 oktober 2022 betaalt. Als u te laat bent betaalt u na 1 oktober €55. Na 1 maart 2023 bedraagt het (halve) scoutsjaar echter €25. Dit bedrag kan u storten op rekeningnummer BE16 4269 0923 9174 van Scouts en Gidsen Kruisboog-Hadewijch met vermelding van: “INSCHRIJVING SCOUTSJAAR” – <JAAR> – <TAK> – <VOORNAAM> – <ACHTERNAAM>.

Let op: Uw kind is pas verzekerd en ingeschreven vanaf het moment dat de storting gebeurd is en zodra de inschrijvingsfiche in ons bezit is. Gelieve dit dus zo snel mogelijk in orde te brengen.

Graag hadden wij dit reeds vóór 22 september, zodat uw kind zonder zorgen kan ravotten op de overgang.

Tot op Overgang, meer info daarover volgt nog!

De groepsleiding

Secretarisvogel en Tjiftjaf