Inschrijven scoutsjaar

Geachte ouders,
Vanwege grote vraag zijn we dit jaar streng op aanwezigheden. Wanneer een lid drie maal na elkaar niet aanwezig is (zonder gegronde reden) zal deze plaats moeten maken voor kinderen die op onze wachtlijst staan.

NIEUWE LEDEN: wend u tot de inschrijvingen LET OP! Er is een ledenstop bij de wouters, we laten geen leden meer toe. Ook zussen en broers moeten via deze methode.

TROUWE LEDEN: Inschrijving wanneer u reeds lid bent voor het nieuwe scoutsjaar kan via deze module!
Het inschrijvingsgeld van dit jaar bedraagt € 40,00 als u voor 1 oktober 2021 betaalt. Na 1 oktober betaalt u €45.
Na 1 maart 2022 bedraagt het (halve) scoutsjaar echter €20.

Dit bedrag kan u storten op rekeningnummer BE16 4269 0923 9174 van Scouts en Gidsen Kruisboog-Hadewijch met vermelding van: “INSCHRIJVING SCOUTSJAAR” – <JAAR> – <TAK> – <VOORNAAM> – <ACHTERNAAM>.
Let op: Uw kind is pas verzekerd en ingeschreven vanaf het moment dat de storting gebeurd is en zodra de inschrijvingsfiche in ons bezit is. Gelieve dit dus zo snel mogelijk in orde te brengen.
Graag hadden wij dit reeds vóór 24 september, zodat uw kind zonder zorgen kan ravotten op de overgang.
De groepsleiding
Secretarisvogel, Barao en Mustang